Tietosuoja

Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ


Brand Group International Oy (Y-tunnus: 2472645-5)

Hämeenkatu 65

05820 HYVINKÄÄ

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ


Juha Mörsky

Sähköposti asiakaspalvelu(at)brandstore.fi


REKISTERIN NIMI


Brandstore.fi:n asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE


Henkilö on rekisteröitynyt Brandstore.fiin asiakkaaksi tai ostanut Brandstore.fista tavaraa.


REKISTERIN KÃYTTÖ–TARKOITUS


Rekisterin käyttötarkoitus on Brandstoren asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Brandstoren toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


Rekisterin tietoja voidaan käyttää Brandstore.fin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.


Brandstore.fillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Brandstore.fin asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu@brandstore.fi tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÃLTÃMÃT TIEDOT


Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS


Tietoja ei luovuteta Brandstore.fin ulkopuolelle.


Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.


REKISTERIN SUOJAUS


Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Brandstore.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Brandstore.fin salasanasuojatulla palvelimella.